Terrakottakrukor

Handgjorda krukor, kärl, urnor och andra terrakotta och stengodsprodukter

Klimatsmart material

Skötselråd och tips för utekrukor och krukor inomhus.

Terrakotta som material har en mycket lång historia, förmodligen 10.000 år i människans tjänst. Från början användes stora urnor och amforor som förvaring och transportkärl till spannmål, olivolja, vin etc. Så småningom upptäcktes de mycket fördelaktiga egenskaperna i att använda terrakottakrukor för odling och dekoration. Planteringskrukorna andas syre och släpper igenom fukt samt balanserar temperatursvängningar vilket gynnar växterna. En annan viktig aspekt är förstås design och estetik. Olika trender kommer och går men terrakottakrukor består. Krukorna, som ofta är uppskattade av finsmakaren, bidrar till en klassisk och exklusiv känsla och miljö som bl.a. är nyckeln till en medelhavsträdgård eller orangeri.

Klimatmarta Krukor

Vi har medvetet valt att helt och hållet fokusera på krukor i terrakotta då vi anser att terrakotta är överlägset miljösmart jämfört med andra vanliga material som komposit, plast, zink etc. Det faktum att terrakotta endast består av bränd ren lera gör att terrakottakrukor i grunden har en mycket hållbar mijöprofil. Vi väljer medvetet leverantörer som ej använder fossila bränslen utan endast  biobränslen som olivkärnor, ved och risskal till brännugnarna. Dessutom passar terrakotta mycket väl in i återvinningstänket.

Krukor utomhus – frosttåliga utekrukor

Vi har mycket hög frosttålighet på våra krukor och kärl. Problemet med frostsprängningar handlar om när vatten fryser till is som expanderar och konsekvenserna av detta. För att förstå vilka åtgärder man skall vidta så delar man lämpligen in problemet i två områden. Dels frysexpansion i en planteringskruka, fylld med blöt jord som bottenfryser, där stoppar inget material överhuvudtaget naturlagarna då de molekylära krafterna är enorma. Det andra problemet handlar om olika materials uppsugningsförmåga av vatten samt hållfasthet när det fryser – olika material skiljer sig då åt vad gäller frosttålighet för en tom, blöt kruka utomhus.

Grundåtgärden för att minimera frostsprängning för din kruka utomhus med jord är att du reducerar och dränerar vattenmängden i dina planterings-krukor så långt det är möjligt utan att växten tar skada dvs genom täckning och dränering. Täckning åstadkommer du enklast genom att du placerar dina krukor utomhus under tak. Finns ej takutsprång kan du också svepa om en plastfilm/bubbelfilm omkring krukan. Dränering åstadkommer du på flera sätt – t ex; väldränerad jord/sand/grus med lecakulor i dina utekrukor och att dina krukor utomhus står på ett torrt underlag av sten eller grus och gärna på tassar så att jorden och krukan inte förblir blöt. Isolering hjälper också till att förhindra frostsprängningar i utekrukor plus att den skyddar själva växtens rötter mot frostskador. Du kan isolera din planteringskruka t.ex. genom att den står på ett liggunderlag (icke sugande) samt att du sveper insidan och/eller utsidan på din utekruka med bubbelplast eller liggunderlag.

Risken för frostsprängningar i tomma utomhuskrukor från Cadabra Design är väldigt liten. Gradering av frosttåligheten för våra krukor utomhus kan göras efter de olika kvaliteterna på våra krukor. Det handlar dels om så hög bränningstemperatur som möjligt då godset sintrar ihop och blir tätare och mer hållfast (stengods) och sedan handlar det om lerans och hantverkets kvalitet. Som utgångspunkt kan man ha klassisk Italiensk terrakotta som bränns vid 980C. Våra patinerade urnor och amforor bränns i omkring 1200C och är därför att betrakta som stengods med den bästa frostbeständigheten. Dessa är därför utmärkta att använda som krukor utomhus året om. De terrakottakrukor som vi importerar från Kreta bränns också i en mycket hög temperatur dvs 1080C och fungerar också väldigt bra som utekrukor året om i vårt klimat. De exklusiva krukor vi importerar från Impruneta har ett världsrykte mycket pga den högkvalitativa leran, med högt järninnehåll, som finns i just det området omkring Florens och Impruneta. Tillverkarna i staden Impruneta lämnar certifikat för frosttålighet ned till -25C vilket gör dem mycket lämpliga som krukor utomhus året runt. Slutligen de krukor som finns under fliken terrakottakrukor är handgjorda i Mekong, Vietnam och brända omkring 960C. De har som utomhuskrukor en mer ordininär frostbeständighet varför det är extra viktigt här att hålla dem så torra som möjligt med de olika knep som vi har beskrivit.

Utseende och patina

Vill du att din blomkruka av terrakotta skall se ny och ren ut eller gammaldags och patinerad?

Vill du bibehålla det nya och rena så kan du skura av din blomkruka då och då med milt såpvatten. På en del terrakottakrukor förekommer vita salt och kalkutfällningar och det vill man kanske torka av. I vissa lägen kan man få algpåväxt på blomkrukor. Vill du inte ha algpåväxt på dina blomkrukor så finns det olika effektiva medel, oftast tensider, som man i förebyggande syfte kan spraya på krukorna så att inte algerna får fäste. Vi har testat ett medel som heter Tercol, som finns i handeln, och används mycket för stenläggningar o dyl. Detta har funkat bra tycker vi.

Uppskattar du charmen med terrakotta just för att den ändrar karaktär och patineras med tiden eftersom det är ett levande naturligt material så behöver du förstås inte göra så mycket mer än att bara njuta av din blomkruka. Du kommer att få uppleva en fascinerande process, ibland med algpåväxt, så att dina terrakottakrukor i vissa lägen kan bli tämligen gröna. Efter ett tag så brukar algkolonin övergå i ett mer ljust skikt. Ibland händer det med Asiatisk terrakotta att den på vissa ställen kan flagna och detta ger snabbare utveckling av patineringen. Patinering är inget enhetligt begrepp utan synnerligen individuellt beroende på att varje kruka är handtillverkad, med de variationer det innebär och att miljön där din blomkruka står placerad också varierar. Det är just precis detta som är själva grejen.

Om du vill påskynda patineringen för dina blomkrukor med ojämnheter och färgskiftningar kan man lägga på ett skikt med filmjölk/youghurt. Vi har inte provat detta själva men man kan ofta läsa om det på nätet eller i olika trädgårdstidningar.

Krukor inomhus

Våra terrakottakrukor är också mycket lämpliga att använda inomhus. Oftast vill man ha just terrakottakrukor för att framhäva känslan av orangeri, vinterträdgård, medelhavsträdgård etc. Vanligt idag vid val av inomhuskrukor för offentlig miljö är att man använder täta plastkrukor, mycket drivet av bekvämlighet i hanteringen och en överdriven rädsla för vattenläckage. Vi tycker det är synd att detta i allt för många fall överskuggar fördelarna med terrakottakrukor inomhus som t.ex. känslan av ett exklusivt orangeri eller en varm medelhavsträdgård plus det faktum att terrakottan oftast är bäst för växterna.

Att blomkrukor inomhus av terrakotta andas/släpper igenom fukt är en stor fördel då ofta inomhusklimatet är för torrt, speciellt på vinterhalvåret. Vi tillhandahåller stora handdrejade vattentäta fat i terrakotta som matchar våra planteringskrukor. Dräneringshålet kan också enkelt täppas till med silvertape och silikon och då kan vi varmt rekommendera att du ställer dina inomhuskrukor på tassar i terrakotta – mycket snyggt!

Hantering av stora Krukor

Vi rekommenderar varmt att du skaffar dig en säckakärra/pirra för att enkelt förflytta större och tyngre krukor och urnor. Man får snabbt upp en vana i denna hantering och blir förbluffad av hur enkelt det faktiskt kan vara. Så låt inte rädslan för att hantera tyngre krukor bli ett hinder för att utveckla ditt intresse för större planteringskrukor. Det finns även speciella hjulsatser till säckakärran om man behöver rulla krukor i trappan.

show blocks helper